Mit mondanak a Maja vének 2012-ről

Carlos Barrios Maja vén és Ajq’ij (szertartások papja és lelki vezető) a Sas Nemzetségből.

“E szavak nem az enyémek, hanem őseink szavai”

Carlos kutatni kezdett a köztudatban lévő különböző Maja naptárakkal kapcsolatosan. Carlos fivérével, Gerardoval együtt számos tanárral folytatott tanulmányokat és kikérte a véleményét közel 600 Maja vénnek, tudásának gyarapítása érdekében.

Carlos gyorsan rájött, hogy számos ellentmondásos tolmácsolása létezik a Maja hieroglifáknak, sziklába vésett írásoknak, ábráknak (petroglifáknak), “Chilam Balam” Szent Könyveinek és több ősi szövegnek.
Carlos erős szavakkal illette azokat, akik hozzájárultak a zavarhoz.

Carlos Barrios:
Antropológusok látogatják a templomok helyszíneit, elolvassák a feliratokat, és történeteket állítanak össze a Majákról, azonban   nem olvassák helyesen a jeleket. Ez csupán az ő képzelgésük. Más emberek jóslatról írnak a Maják nevében. Azt mondják, hogy a világ véget fog érni 2012 decemberében. A Maja vének mérgesek ezért. A világnak nem lesz vége. Át fog alakulni.

Többé nem vagyunk a Negyedik Nap Világában, viszont még nem vagyunk az Ötödik Nap Világában. Ez a közbenső időszak, az átmenet kora. Ahogy keresztülmegyünk az átmeneten, hatalmas, világméretű konvergenciát, hasonlóságot, egyidejűséget tapasztalhatunk a környezet pusztulásának, a társadalmi zűrzavaroknak, háborúknak, és a Föld változási folyamatainak terén.
Az emberi faj megmarad, azonban más úton fog haladni. Az anyagi struktúrák változni fognak. Ezért lehetőségünk lesz humánusabbnak, emberibbnek lenni.
A Maja naptárak és jóslatok legfontosabb korszakában élünk. A világ összes jövendölése, minden hagyomány most fut össze, konvergál. Nincs idő a játszadozásra. E korszak lelki eszménye a cselekvés

Az őshonos népeknek vannak naptáraik, és ők tudják, hogyan kell pontosan tolmácsolni őket – nem mások. A Maja Naptárak idő, évszak és ciklus értelmezése bizonyítja, hogy milyen hatalmasak és bonyolultan kifinomultak. A Maják értenek 17 különböző naptárt, úgymint a Tzolk’in-t, vagy Cholq’ij-t, néhány ezek közül az időt pontosan lejegyezi több mint tízmillió évnyi időtartamra.
A Maja naptárak matematikai ciklusai mindent előre jeleztek. Változás jön – minden változni fog. A Maja nap-őrzők 2012. december 21. napját az újjászületés dátumának tekintik, az Ötödik Nap Világának kezdetének. Ez egy új kor kezdete lesz, melyet a nap- meridián galaktikus egyenlítőn történő áthaladása, valamint a Föld önmagának a galaxis középpontjához való hozzáigazítása jelez és következik is belőle.”
2012. december 21-én napfelkeltekor, 26.000 év során első alkalommal a Nap felkel, hogy összekapcsolja a Tejút metszőpontját, és az ekliptikus síkot. Ezt a kozmikus keresztet a Szent Fa, az Élet Fájának megtestesülésének tekintik, mely fáról a világ minden lelki hagyományában megemlékeznek.
Néhány megfigyelő azt mondja, hogy 2012-ben a galaxis szívével történő ilyen együttállás megnyit egy csatornát a kozmikus energiáknak, hogy átáramoljanak a Földön, megtisztítva azt, és mindent, ami rajta van, felemelve mindent a rezgés egy magasabb szintjére. Carlos emlékeztet minket: “Ez a folyamat már elkezdődött. A változás most felgyorsul, és gyorsulását folytatni fogja.”

Ha a Föld emberei el tudnak érni e 2012-es dátumig jó formában anélkül, hogy a Föld túlontúl nagy részét tönkretennék, egy új, magasabb szintre fogunk felemelkedni. Azonban, hogy oda eljussunk, hatalmas ellenálló erőket kell átalakítanunk, melyek igyekeznek eltorlaszolni az utat.”
A naptárban megszabott dátum, a téli napforduló 2012 évében nem a világvégét jelöli. Sok kívülálló ember ír a maja naptárról eltúlozva ezt a dátumot, de ők nem rendelkeznek a tudássalA tudás birtokosai, az őshonos vének, akiket a hagyományok őrzésével bíztak meg.

Carlos elmondja nekünk: ,,A gazdaság most egy fikció. Az átmenet első ötéves terjedelme, 1987 augusztusától 1992 augusztusáig, volt az anyagi világ lerombolásának kezdete. Tíz évvel mélyebbre haladtunk előre az átmenet fázisába, és az úgynevezett pénzügyi stabilitás forrásai közül sok valójában üres látszat. A bankok gyengék. Ez egy érzékeny pillanat számukra. Globálisan összeroppanhatnak, ha nem figyelnek. Most, az emberek figyelnek.
Mind az Északi-sark, mind a Déli-sark olvad. A víz szintje az óceánokban növekedni fog. Ugyanakkor viszont a föld az óceánban, különösen Kuba közelében szintén emelkedni fog. Carlos egy történetet mesél a legutóbbi maja Újév szertartásokról Guatemalában. Azt mondta, hogy az egyik tisztelt Mam (Anya) vén, aki egész évben egy hegyi remetebarlangban él, elutazott Chichicastenangoba, hogy a szertartáson beszéljen az emberekkel. A vén egy egyszerű, egyenes üzenetet hozott. Kérte az emberi lényeket, hogy az élet és fény támogatásáért gyűljenek össze.
“Jelenleg minden személy és csoport a saját útját járja. A hegyek vénje elmondta, hogy van remény, ha a fény emberei képesek összegyűlni és egy bizonyos vonatkozásban egyesülni. A kettősség világában élünk – nappal és éjszaka, férfi és nő, pozitív és negatív. A fénynek és sötétségnek szüksége van egymásra. Ők az egyensúly.

Most a sötét oldal nagyon erős, és igen tisztában van azzal, mit akar. Céljaik, prioritásaik és hierarchiájuk is világos. Számos módon dolgoznak azért, hogy képtelenek legyünk összekapcsolódni majd 2012-ben a spirális Ötödik Világgal.
A fény oldalán mindenki azt hiszi, hogy ők a legfontosabbak, és hogy saját megértésük, csoport megértésük a kulcs. A kultúrák és vélemények különbözősége létezik, így van versengés, szétszóródás, és nincs egységes összpontosítás.”

Carlos hiszi, hogy a sötét oldal azon dolgozik, hogy gátolja az egységet a tagadáson és az anyagelvűségen (materializmuson) keresztül. Azon is dolgozik, hogy tönkretegye azokat, akik a fénnyel dolgoznak annak érdekében, hogy a Földet egy magasabb szintre juttassák. Szeretik a régi energiát, a hanyatló Negyedik Világot, a materializmust. Nem akarják, hogy változzon. Nem akarnak egységet. Ezen a szinten akarnak maradni, és félnek a következő szinttől.
A hanyatló Negyedik világ sötét hatalmát nem lehet lerombolni, vagy legyőzni. Túl erős, és felkészült, ez egy rossz stratégia lenne. A sötétséget csupán átalakítani lehet, amikor szembetalálkozik az egyszerűséggel és nyíltszívűséggel. Ez az, ami az egységhez vezet, a kulcshoz az Ötödik Nap Világáért.

Carlos elmondta, hogy az Ötödik felbukkanó korszak a figyelmet egy tudomásul nem vett elemre hívja fel. Habár a négy hagyományos Föld, Levegő, Tűz és Víz elem a múltban különféle korszakokat uralt, lesz egy ötödik figyelembe veendő elem az Ötödik Nap korában – ez az elem az “ÉTER”.
A szótár az Étert egy “vélelmezett anyag”-ként határozza meg, melyről “azt tartják, hogy minden teret elfoglal, lehetségesnek tartják, hogy a téren keresztüli elektromágneses sugárzás terjedését magyarázza.” Lehetséges, hogy “a tér közötti térként” lehetne meghatározni. Azt mondhatjuk, hogy úgy jelenik meg, mint a naprendszerünkből (Nap) és a galaxisunkból (Tejút rendszer) érkező töltött részecskék rendezett hulláma. Az éter elem spirituális energiát képvisel.

Az Ötödik Nap eleme égi. Az Éter összefüggésében beszélhetünk a polaritás egyesítéséről. Az emberekben nincs többé sötétség, vagy világosság, csupán egy felemelkedett egység. Most azonban a sötétség birodalmát ez nem érdekli. A megakadályozására szerveződtek. Arra törekednek, hogy a Földet és a környezetet kibillentsék az egyensúlyból, hogy ne álljunk készen 2012-ben az együttállásra.
Együtt kell dolgoznunk a békéért és egyensúlyért a másik oldallal. Gondoskodnunk kell a Földről, mely táplál minket és menedéket nyújt nekünk. Teljes elménket és szívünket kell belehelyezni az egységre való törekvésbe, és az egység most a másik oldallal történő szembeszállás és az élet megóvása.

Nyugtalanok vagyunk – többé nem játszhatunk. Bolygónkat megújíthatjuk, vagy elpusztíthatjuk. Most van itt az idő felébredni és cselekedni. Mindenkire szükség van. Nem ok nélkül vagyunk itt. Mindenkinek, aki itt van most, van egy fontos célja. Ez nehéz, de különleges időszak. Van lehetőségünk a növekedésre, azonban készen kell állnunk a történelem e pillanatára.”
Ahogy Carlos mondja: “A megjósolt változások meg fognak történni, azonban hozzáállásunk és cselekedeteink határozzák meg milyen durvák, vagy milyen szelídek lesznek ezek. Cselekednünk kell, hogy változást hozzunk, és olyan embereket kell megválasztanunk, hogy képviseljenek minket, akik rendelkeznek a tudással, és a Föld javára hoznak politikai intézkedéseket.

Jó dolog a meditáció és a lelki gyakorlat, de a cselekvés is jó. Nagyon fontos tisztában lenni azzal, kik vagyunk, és fontos tisztában lenni a kapcsolatunkkal is a Földdel. Fejlesszétek magatokat saját hagyományaitoknak és szívetek hívásának megfelelően. Azonban emlékezzetek a különbözőségek tiszteletére és az egységre való törekvésre. Egyetek bölcsen – nagyon sok étel fertőzött akár nehezen észrevehetően, akár durva módon. Fordítsatok figyelmet arra, amit bevisztek testetekbe! Tanuljátok meg az étel tartósítását, és az energia konzerválását! Tanuljatok meg néhány jó légzéstechnikát, hogy urai legyetek légzéseteknek! Legyetek tiszták! Kövessetek a mélyben gyökerező hagyományokat! Nem fontos, milyen hagyomány, szívetek meg fogja mondani nektek, de jó gyökerekkel kell bírnia.

Az energia világában élünk. Fontos feladat jelenleg megtanulni érzékelni, vagy látni mindenki és minden energiáját – emberekét, növényekét, állatokét. Ez mindinkább fontossá válik, ahogy az Ötödik Nap Világához közeledünk, hiszen ez társul az “éter” elemével – a birodalommal, ahol az energia él és összeszövődik. Menjetek el a Föld szent helyeire, imádkozzatok a békéért, tiszteljétek a Földet, mely ételt, ruhát és menedéket ad számunkra. Újra életre kell keltenünk e szent helyek energiáit. Ez a mi munkánk.
Egy egyszerű, de hatékony imádkozási módszer egy fehér, vagy világoskék színű gyertya meggyújtása. Egy pillanatra gondoljatok a békére. Mondjátok el szándékotokat a lángnak, és ennek lángját küldjétek el azoknak a vezetőknek, akik bírják a hatalmat, hogy háborút indítsanak, vagy békét teremtsenek.”

Carlos emlékeztet minket, hogy ez egy döntően fontos pillanat az emberiség és a Föld számára. Minden ember fontos.
Azt mondta, a vének kitárták az ajtókat, azért, hogy más népek eljöhessenek a Maja világba, hogy átvegyék a hagyományokat. “A maják régóta méltányolták és tisztelték azt, hogy vannak más színek, más népek, más lelki rendszerek. Tudják, hogy a maja világ sorsa összefügg az egész világ sorsával.”

“A legnagyobb bölcsesség az egyszerűségében lakozik. Szeretet, tisztelet, türelem, osztozás, hála, megbocsátás. Nem összetett, vagy bonyolult. Az igazi tudás ingyenes, szabad. DNS-ünkbe van kódolva. Mindaz, amire szükségetek van, bennetek van. Nagy tanítók mondták ezt a kezdetektől fogva. Találjátok meg szíveteket, és ráleltek utatokra.”

Az anyag angol verziója:
http://the2012scenario.com/2011/03/carlos-barrios-mayan-elders-2012/
http://www.seri-worldwide.org/id435.html

Kategória: Arhív Címke: , ,

Ez a honlap sütiket (cookie) használ. A kérem fogadja el vagy tájékozódjon. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás